Szczegóły

Tytuł artykułu

Using Cored Wires Injection 2PE-9 Method in the Production of Ferritic Si-Mo Ductile Iron Castings

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

mechanical properties ; Drum Ladle ; Cored wires injection 2PE-9 method ; Si-Mo ductile iron ; FeSi + Mg nodulariser mixture ; Inoculant Master Alloy ; Ferritic matrix ; Magnesium Recovery ; Vertical Ladle

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0106-x ; ISSN 2299-2944
×