Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of the Process of Heating of a Bed of Steel Bars / Numeryczna Analiza Procesu Nagrzewania Złoza Pretów Stalowych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0151-z ; ISSN 1733-3490
×