Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Abrasive Wear Resistance of 18Cr-4Ni-2.5Mo Cast Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Highly alloyed Cr-Ni cast steel ; Microstructure ; Equivalent Cr and Ni ; CCT diagrams ; abrasive wear

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0111-0 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 4
×