Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of Thermal Stresses in Carbon Films Obtained by the Rf Pecvd Method on the Surface of a Cannulated Screw / Analiza Numeryczna Naprezen Cieplnych W Warstwie Weglowej Otrzymanej W Procesie Rf Pecvd Na Powierzchni Wkreta Kostnego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0154-9 ; ISSN 1733-3490
×