Szczegóły

Tytuł artykułu

Wide – Ranging Influence of Mischmetal on Properties of GP240GH Cast Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Cast carbon steel ; mechanical properties ; Modification ; REM ; non-metallic inclusions

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0112-z ; ISSN 2299-2944
×