Szczegóły

Tytuł artykułu

Wiedza niepojęciowa a Kazimierza Twardowskiego postulat jasności stylu filozoficznego

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711

Źródło

Filozofia i Nauka; 2014; Tom 2
×