Szczegóły

Tytuł artykułu

High Temperature Brittleness of Cast Alloys / Kruchosc Wysokotemperaturowa Stopów Odlewniczych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0155-8 ; ISSN 1733-3490
×