Szczegóły

Tytuł artykułu

Pragmatyzm a problem zmiany schematu pojęciowego w świetle sensomotorycznej koncepcji doświadczenia

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×