Details

Title

Józef Handzelewicz (1880-1963): Architekt, Inżynier-Ceramik I Przemysłowiec

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2011

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2011; No 1
×