Szczegóły

Tytuł artykułu

Alloyed White Cast Iron with Precipitates of Spheroidal Vanadium Carbides VC

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Abrasive wear resistance ; High-vanadium Cast Iron ; Eutectic Alloy ; Spherodisation ; Vanadium Carbide

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0113-y ; ISSN 2299-2944
×