Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Analysis of AM50/Mg2Si Cast Magnesium Composites

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

AM50 magnesium alloy ; Mg2Si ; Magnesium silicide ; metal matrix composites

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0116-8 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 4
×