Szczegóły

Tytuł artykułu

Radiographic Quality Assessment of Welded Joints in Building Structures Produced According to Requirements of Standard En-1090-2, Quality Level “B +” / Radiograficzna Ocena Jakosci Złaczy Spawanych W Konstrukcjach Budowlanych Wykonywanych Według Wymagan Normy En-1090-2, Na Poziomie Jakosci „B+”

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0158-5 ; ISSN 1733-3490
×