Szczegóły

Tytuł artykułu

Stress Rupture Test of MAR-M509 Alloy with Structure Refined by Rapid Resolidification

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

MAR-M-509 alloy ; Rapid resolidification ; microstructure ; Stress rupture test

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0118-6 ; ISSN 2299-2944
×