Szczegóły

Tytuł artykułu

Droga do modelu ewolucji struktury. III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711

Źródło

Filozofia i Nauka; 2015; Tom 3
×