Szczegóły

Tytuł artykułu

Die Forging of High-Strength Magnesium Alloys – the Structure and Mechanical Properties in Different Heat Treatment Conditions / Kucie Matrycowe Wysokowytrzymałych Stopów Mg – Struktura I Własciwosci Mechaniczne W Róznych Stanach Obróbki Cieplnej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0162-9 ; ISSN 1733-3490
×