Details

Title

Zabytkowa Bóżnica Murowana W Bydgoszczy-Fordonie W Świetle Najnowszych Badań

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×