Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane’a. O bloku tematycznym

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×