Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Time-series Analysis in Control of Chemical Composition of Grey Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Application of Information Technology to the Foundry Industry ; Time-series analysis ; Quality Management ; Melting Process ; Grey cast iron

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0127-5 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 4
×