Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasta Mussoliniego. Architektura i urbanistyka jako instrument polityki państwa faszystowskiego

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×