Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative Analysis of Environmental Impacts of Selected Products

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Ecobalancing analyse ; Life cycle assessment ; Life cycle costing ; Technical objec

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0004 ; ISSN 2299-2944
×