Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Submerged Entry Nozzle on Intermixed Zone in Round Blooms with a Diameter of 525 mm / Wpływ Wylewu Zanurzeniowego Na Strefe Przejsciowa W Okragłych Wlewkach Ciagłych O Srednicy 525 mm

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0171-8 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2013; No 1 March
×