Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface Tension of Cu-Ag Alloys / Napiecie Powierzchniowe Stopów Cu-Ag

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0172-7 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2013; No 1 March
×