Szczegóły

Tytuł artykułu

Novel, Microwave Assisted Route of Synthesis of Binary Oxide Semiconducting Phases – PbMoO4 And PbWo4 / Nowa Metoda Syntezy Binarnych Faz Tlenkowych O Charakterze Półprzewodnikowym W Polu Mikrofalowym – PbMoO4 I PbWo4

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0176-3 ; ISSN 1733-3490
×