Szczegóły

Tytuł artykułu

Nonlinear Trend Analysis of Mill Fan System Vibrations for Predictive Maintenance and Diagnostics

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10177-012-0048-9 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×