Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Rwanda istnieje? Zwrot ontologiczny w studiach nad nauką i techniką i jego potencjalne aksjologiczne konsekwencje

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×