Details

Title

Filogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2016

Volume

Tom 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2016; Tom 4
×