Szczegóły

Tytuł artykułu

Filogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711

Źródło

Filozofia i Nauka; 2016; Tom 4
×