Szczegóły

Tytuł artykułu

Electrodeposition and Properties of Nanocrystalline Ni-Based Alloys with Refractory Metal from Citrate Baths / Elektroosadzanie I Własciwosci Nanokrystalicznych Stopów Na Osnowie Niklu Z Trudnotopliwym Metalem Z Kapieli Cytrynianowych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0181-6 ; ISSN 1733-3490
×