Szczegóły

Tytuł artykułu

Electrodeposition of Silver-Indium Alloys from Non-Cyanide Electrolytes / Elektoosadzanie Stopów Srebrowo-Indowych Z Elektrolitów Nie Zawierajacych Cyjanków

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0182-5 ; ISSN 1733-3490
×