Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji w polskim sektorze bankowym

Tytuł czasopisma

Finanse

Rocznik

2011

Numer

No 1(4)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identyfikator

ISSN 1899-4822
×