Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment Method of Overheating Degree of a Spent Moulding Sand with Organic Binder, After the Casting Process

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

moulding sand ; Thermal degradation ; Organic binder ; Simulation calculations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0028 ; ISSN 2299-2944

Referencje

Dańko (2012), Model wytrzymałości samoutwardzalnychmas formierskich z żywicami syntetycznymi w aspekciezintegrowanego procesu recyklingu osnowy ISBN of Foundry Engineering Publishing House, Archives, 6, 978.
×