Szczegóły

Tytuł artykułu

Persystencja stóp zwrotu polskichfunduszy inwestycyjnych

Tytuł czasopisma

Finanse

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identyfikator

ISSN 1899-4822
×