Szczegóły

Tytuł artykułu

Inwestycje VC/PE w spółki high tech– trend długookresowy

Tytuł czasopisma

Finanse

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identyfikator

ISSN 1899-4822
×