Details

Title

Wykaz publikacji i opracowań naukowych w całokształcie dorobku prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2011

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2011; No 4
×