Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykaz publikacji i opracowań naukowych w całokształcie dorobku prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×