Szczegóły

Tytuł artykułu

Extractive substances of selected species of exotic wood: 23-32

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2010

Numer

No 41

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×