Szczegóły

Tytuł artykułu

Radial variation of mechanical properties of spruce wood (Picea abies L.) in tension along the grain: 33-44

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2010

Numer

No 41

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685

Źródło

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo; 2010; No 41
×