Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigations of the Temperature Influence on Formation of Compounds from the BTEX Group During the Thermal Decomposition of Furan Resin / Badania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Environment Protection ; Moulding Sands ; Synthetic Resins ; BTEX ; Thermal Decomposition

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0042 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2013; No 2
×