Szczegóły

Tytuł artykułu

Wooden composites from beech plywood and decorative veneers of different natural durability — their decay resistance and selected physico-mechanical properties

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2011

Numer

No 42

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×