Szczegóły

Tytuł artykułu

Chosen properties of oak wood immersed for 6 months in the Baltic Sea

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2011

Numer

No 42

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×