Szczegóły

Tytuł artykułu

Elastic constants of veneer in beech plywood

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2011

Numer

No 42

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685

Źródło

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo; 2011; No 42
×