Szczegóły

Tytuł artykułu

Obituary Professor Dr. hab. Ryszard Babicki, full member of the Polish Academy of Sciences (1927-2010)

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2011

Numer

No 42

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×