Details

Title

Działalność polskich architektów w Tbilisi w XIX i początkach XX wieku

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×