Szczegóły

Tytuł artykułu

Działalność polskich architektów w Tbilisi w XIX i początkach XX wieku

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×