Details

Title

Postrzeganie życia, jego celu i sensu przez chorych na mukowiscydozę po przeszczepie płuc

Journal title

Folia Medica Cracoviensia

Yearbook

2011

Numer

No 1-4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Medyczne

Identifier

ISSN 0015-5616
×