Szczegóły

Tytuł artykułu

Postrzeganie życia, jego celu i sensu przez chorych na mukowiscydozę po przeszczepie płuc

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2011

Numer

No 1-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×