Szczegóły

Tytuł artykułu

The effects of salsolinol on the mucosal mast cells in the rat gut

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2011

Numer

No 1-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×