Details

Title

Patricia Waddy, „Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan (Pałace w siedemnastowiecznym Rzymie. Funkcja i artyzm w tworzeniu planów)”, Cambridge, Mass. - London 1990

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0023-5865
×