Szczegóły

Tytuł artykułu

Patricia Waddy, „Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan (Pałace w siedemnastowiecznym Rzymie. Funkcja i artyzm w tworzeniu planów)”, Cambridge, Mass. - London 1990

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×