Szczegóły

Tytuł artykułu

Architekt Luigi Moretti. Od racjonalizmu do „l’art informel” – sztuki informelu

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×